Últimos días para comprar polbo galego fresco

A partir do sábado non se poderá vender en lonxa, e ninguén poderá coller nin un nas seis semanas que estará vedado para deixalo criar

Nin taxas nin impostos, o polbo galego fresco vendeuse nesta campaña en lonxa a medias de 9,28 euros o quilo, 1 euro máis que na anterior e 2 máis que a do 2018/19. Desde xullo do ano pasado ata o de agora, descargáronse en Galicia máis de 2,1 millóns de quilos, polos que os pescadores percibiron uns 20 millóns de euros, segundo as estatísticas oficiais. Igual que a maioría de anos durante os últimos 30, pescadores profesionais e recreativos deixarán de capturalo desde este 20 maio ao 4 de xullo. Ata o sábado, 21, permitirá a Consellería do Mar poxalo nalgunhas lonxas. Aos consumidores finais quedan uns días máis, quizá ata o martes, para facerse con algunha peza e conxelalo.

Acreditado que a súa «abundancia depende en grande medida dás condicións ambientais que actúan sobre ou recrutamento», Mar e os representantes das confrarías galegas acordaron « protexer a súa reprodución» vedándoo durante seis semanas. Nin un só exemplar poderán capturar durante ese período os pescadores que van a por el con nasas, a arte máis empregada para capturalo que deberán ser retiradas do mar, pero tampouco os profesionais que faenen con outros aparellos, nin os afeccionados á pesca recreativa.

«Para evitar que continúe nos próximos anos a caída dá reprodución», Mar incorpora ao plan de xestión dese cefalópodo medidas pensadas para evitar a sobrepesca e a saturación dos mercados. Mantense a talla mínima dun quilo por exemplar e, cando os naseiros renoven a campaña, o tope por embarcación e día serán de 210 quilos. Esa cota aumentará a partir do 30 de agosto ata os 350 quilos por xornada.

As normas para calar as nasas

Adaptándose ás condicións das distintas zonas do litoral, cando conclúa a veda Mar obrigará aos pescadores para retirar as nasas do caladoiro a diario entre cabo Silleiro e Corrubedo. Permitiráselles deixalas caladas en profundidades de máis de 20 de metros entre cabo Silleiro e Con dá Aguieira e, en calquera calado, no cara oeste da illa de Ons, desde Con dá Serriña ao illote de Centulo. Desde o 1 outubro, haberán de trasladalas a porto a diario entre Con dá Aguieira e cabo Corrubedo. No resto do litoral non será necesario recollelas ningún día.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Furtivismo, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Politica Pesqueira, Traballo, Veda, Veda Polbo | Deixar un comentario

Cerco aos «armadores de sofá» coa expropiación de cotas

EMILIANO MOUZO

Luís Planas: «En ningún caso podemos admitir que haxa empresarios que se dediquen a especular con fins mercantís un ben público e non á unha actividade pesqueira legal»

En ningún caso podemos admitir que haxa un armador dispoñendo dun dereito de pesca que non o utilice ou se dedique a especular con fins mercantís e non para desenvolver unha actividade pesqueira legal». Así de tallante foi o ministro de Pesca, Luís Planas, ao referirse ao cerco que a lei pretende tender aos armadores de sofá, aqueles que sendo titulares de «un ben público» dedícanse a alugalo a terceiros.

Desta forma, o texto prevé que a Administración poida dispoñer das cotas de pesca non utilizadas. Entenderase que non se usan cando os buques que teñen asignadas esas posibilidades non capturan unha porcentaxe mínima durante dúas ou máis períodos de xestión. Esa proporción fixarase por real decreto, do mesmo xeito que se determinará o máximo de posibilidades de pesca que poden ser acumuladas por unha empresa ou grupo de empresas da mesma sociedade, para evitar unha concentración excesiva das cotas nunha soa compañía.

Na lei mantense a polémica reserva que se fai o Estado do 10 % das cotas que reciba.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Furtivismo, Galicia, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira, Protesta Cotas | Deixar un comentario

A Lei de Pesca Sostible adianta a xubilación de mariscadores e rederas

M.MORALEJO

O Consello de Ministros deu onte luz verde á Lei de Pesca Sostible e Investigación Pesqueira. É a segunda vez en pouco menos dun ano que o texto lexislativo pasa polo conclave ministerial. Nesta ocasión chega cunha nova redacción que incorpora a longa ladaíña de correccións feitas polo Consello de Estado, algunhas achegas do sector e as oenegués durante a exposición pública, e as situacións sobrevindas que houbo nese espazo de doce meses, como o Pacto Verde, a estratexia Da Granxa á Mesa ou o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Mesmo incorpora, a suxerencia do Ministerio de Inclusión, unha modificación do réxime de protección social dos traballadores do mar para adiantar a idade de xubilación ás mariscadoras e percebeiros, e incorporar un coeficiente redutor para varios colectivos de profesionais —maioritariamente con man de obra feminina— que aínda non tiñan recoñecida a penosidad da súa profesión: as rederas, as neskatillas e as empacadoras. A estes súmanse os mergulladores profesionais, que tampouco gozaban desa protección social.

Todos eses colectivos beneficiaranse dun coeficiente redutor do 0,15, o que supón que poderán retirarse case catro anos antes da que sería a xubilación ordinaria.

As mariscadoras do montón e os percebeiros xa tiñan recoñecida a penosidad e aplicábaselles un 0,10 á idade mínima para recibir a pensión, o que lles permitía retirarse con ata dous anos e medio de antelación. A partir da aprobación da lei, que aínda ten por diante a tramitación parlamentaria, aplicaráselles o 0,15, o mesmo coeficiente redutor co que redeiras, neskatillas e empacadoras, que levaban anos demandando retirarse antes, entran na listaxe de colectivos do mar aos que se lles recoñece a penosidad. Desta maneira, quedan asimilados a mariñeiros que traballan a bordo de embarcacións de ata 10 toneladas de rexistro bruto (10 TRB).

Este cambio beneficiará, segundo o Ministerio de Agricultura, a unhas 5.300 persoas. En Galicia, a melloría afectará a uns 4.700 traballadores, de acordo con fontes do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

Lei obsoleta

Que por fin se vexa recoñecida a dureza de profesións ligadas ao mar que non se desenvolven a bordo dunha embarcación puxo o foco no departamento de Escrivá máis que no de Luís Planas, ministro de Agricultura e Pesca que onte, na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, debullou as novidades dunha lei que vén actualizar a de Pesca Marítima do Estado, arroiada por vinte anos de cambio e evolución no sector pesqueiro.

«¡Cómo vamos a legislar a espaldas del sector! No cabe en cabeza humana»

Naquel 2001 a sustentabilidade era un concepto aínda en cueiros. Agora que o invadiu todo, convértese nun piar fundamental, xunto ao da investigación pesqueira, ambos no apelido da nova lei. Pero é unha sustentabilidade observada en «unha tripla perspectiva: ambiental, social e económica», en busca dun «equilibrio entre a conservación do medio mariño e o desenvolvemento dunha actividade pesqueira que sexa rendible e atractiva para o emprendemento empresarial e a necesaria substitución xeracional».

Para empezar clarifica os requisitos para pescar: dispoñer dun barco rexistrado no rexistro xeral da frota pesqueira, ter unha licenza e estar adscrito a un censo, que ademais ordena por caladoiro nacional, comunitario e internacional. E actualiza os criterios de repartición de posibilidades de pesca para incluír algúns como o menor impacto sobre os recursos ou a contribución á economía local.

Repartición de cotas

Outro dos aspectos nos que profunda é na transmisión de cotas, tanto temporais como definitivas, entre buques e armadores con dous obxectivos: por unha banda favorecer a planificación empresarial e, por outro, optimizar o uso das cotas de pesca e os días de esforzo que se asignen a España. Así, consolida o sistema que xa se aplica polo que cada ano, en setembro e outubro, redistribúense por segmentos de frota e caladoiros as cotas daqueles que non van poder consumilos antes de finalizar o exercicio e mantén, como no primeiro texto, a posibilidade de expropiar os dereitos de pesca daqueles armadores que non os exploten e dedíquense exclusivamente á especulación e a fins mercantís, non pesqueiros.

Crea o Foro Asesor de Pesca, con Administración, sector e oenegués Do mesmo xeito que na primeiro redacción, a lei regula por primeira vez o acceso aos recursos xenéticos no mar, consolida as reservas mariñas e crea unha taxa para o seu uso, e pon baixo a lupa a pesca recreativa, para a que crea un rexistro de embarcacións e regúlase a actividade en augas exteriores. Permanece tamén no texto agora aprobado a adopción do enfoque ecosistémico na xestión pesqueira —que transcende a actividade extractiva para ter en conta elementos como a contaminación mariña, o cambio climático e as especies invasoras— e a necesidade de que os informes científicos incorporen avaliacións socioeconómicas, á parte das puramente biolóxicas. O que si aparece como novo neste segundo intento de Lei de Pesca Sostible é o Foro Asesor de Pesca, no que participarán as autoridades pesqueiras, o sector —Planas citou a Cepesca e á Federación Nacional de Confrarías— e a sociedade civil, representada nas oenegués. Reunirase de forma periódica e será órgano de consulta, elaboración e seguimento da política pesqueira.

Publicado en Axudas, Cedeira, Comarcas, Galicia, Historia, Mar, Marisqueo, Pesca, Politica, Politica Pesqueira, Rederas, Traballo | Deixar un comentario

Acabáronse as ráias mosaico de Galicia e do Cantábrico

Acabáronse as ráias mosaico de Galicia e do CantábricoAl esgotarse a cota, os pescadores deben devolver ao mar as que capturen a partir deste venres

A Partir do comezo deste venres, 13 de maio, acabáronse as ráias mosaico de Galicia e do resto do Cantábrico. Desaparecerán dos mercados porque os pescadores esgotaron en pouco máis de catro meses as 25 toneladas desa especie de peixe cartalaxinoso que podían comercializar en todo o 2022. Porque a cota nacional era tan exigua, xa non podían pescala intencionadamente, só permitíanlles quedar coas capturas accidentais.

Desde Fisterra cara ao norte e o leste, prohíbese a todas as embarcacións reter a bordo nin un só exemplar de raia mosaico. Porque cientificamente demostrouse que se chegan vivas ao barco teñen un alto índice de supervivencia cando se devolven ao mar, esa é a opción que queda aos pescadores.

Iso si, para que conste, deberán rexistrar nos seus diarios de pesca as que caian nos seus aparellos.

Ao mercado chegarán outras especies de raias

Con todo, nos mercados seguirá habendo raias frescas procedentes dos caladoiros do noroeste español porque aínda queda cota do resto de especies, case 675 toneladas das 1.590 das que dispón España este ano no litoral atlántico galego, así como en todo o Cantábrico.

Link: http://www.lavozdegalicia.es

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Paro Biolóxico, Peixe de Cedeira, Pesca, Politica Pesqueira, Traballo | Deixar un comentario

¿É posible combinar a eólica mariña e a pesca?

CESAR QUIAN

SOMOS MARREDACCIÓN / LA VOZ

Debaten na Coruña se é posible a convivencia das novas enerxías coas actividades marítimas tradicionais

Entre as Cuestións Marítimas de Actualidade que expuxo no seu programa a Asociación Española de Dereito Marítimo non podía faltar a que dun tempo para acó mobilizou a un sector pesqueiro antes de empezar a albiscar muíños xigantes no medio do mar. É posible unha lexislación común que combine a eólica mariña e pesca?, lanzou Henrique Fonterigo, moderador desa mesa do encontro. Para Torcuato Teixeira, avogado e portavoz da Plataforma Manifesto de Burela, os parques eólicos mariños «non son compatibles coa pesca», dado que alí onde se implanta unha instalación enerxética desas características non poden realizarse determinado tipo de pesca profesional.

O arrastre, imposible. O palangre tampouco o tería fácil. E a costeira do bonito tamén tería os seus obstáculos. Cousa distinta é que poidan convivir. Iso é o que pide o sector pesqueiro, que non se opón á explotación do aire mariño, pero sempre que non haxa interferencias e moito menos unha exclusión do sector máis tradicional, porque, á fin e ao cabo, unha actividade que proporciona alimentos e, o Acordo de París, ese que está na boca das vacas máis sacras do medioambientalismo, chama a protexer a contorna sen poñer en risco a produción de alimentos, algo que «pasan por alto as Administracións».

Ou sector naval, pola súa banda, representado non foro por José Luis Salgueiro, director de Desenvolvemento e Innovación dá patronal do metal, apuntou que non pódese deixar pasar unha oportunidade que pon ao alcance todos vos ingredientes para alcanzar 6.000 empregos directos, 4.000 indirectos e que, segundo está demostrado, favorece ou ecosistema que hai ao redor e que contribuirá de forma decisiva a alcanzar vos obxectivos de descarbonización dá OMI (Organización Marítima Internacional) secundados pola Comisión Europea.

Quedaba Luis Castro Valdivia para desfacer o empate. E como no seu día manifestou nunha entrevista neste xornal, «non son partidario» de converter Galicia nun parque eólico e menos de sementar o mar galego de parques flotantes, por máis que en Canarias deuse ese paso. «Entendo que se poden implementar alí onde sexa ambiental e socialmente viable, pero non por capricho, senón dunha forma razoable», dixo o presidente de Ecoener. Para Castro Valdivia, a enerxía eólica non debe ser alternativa alí «onde o turismo que vén comer ben e a tombarse na praia sen ter diante muíños virando».

Agora ben, Teixeira e Salgueiro aludiron ao gran traballo que se está facendo no Observatorio dá Eólica Mariña, centrando as críticas na actuación do Ministerio de Transición Ecolóxica, polas présas para atallar cara á descarbonización.

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Gran sol, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

O eurocomisario de Pesca ratifícase na súa cruzada contra o arrastre de fondo en augas comunitarias

Aliñado con quen demonizan ao arrastre de fondo, o eurocomisario Sinkevicius pousou en Bruxelas con membros das oenegués e co libro que os converte a el e a Timmermans en protagonistas do libro «A aventura oceánica de Frans e Virginijus» OLIVIER HOSLET

JESÚS CARBALLOBRUSELAS/

E. LA VOZ

Sinkevicius recoñece que é unha pedra angular do sector, pero insiste en prohibilo en áreas protexidas

Virginijus Sinkevicius, eurocomisario de Medio Ambiente, Océanos e Pesca, repróchanlle continuamente pescadores de toda a Unión Europea (UE) que a última palabra do seu cargo ocupe o mesmo lugar entre as prioridades do seu mandato. Aínda que os Vinte e sete importan o 70 % dos alimentos mariños que consomen os seus cidadáns, este xoves volveu deixar claro na Comisión de Pesca da Eurocámara que porfía na súa cruzada contra o arrastre de fondo, unha arte pesqueira que fornece máis dun millón de toneladas cada ano e do que só en catorce países dependen máis de 22.000 tripulantes duns 7.000 pesqueiros.

«Dana o fondo mariño e non se debe de falar de niveis de sustentabilidade da pesca de arrastre de fondo», se non da protección que, na súa opinión, «garántese ás concas mariñas» prohibíndoo, sostén Sinkevicius. A pesar da abafadora maioría (494 votos a favor, 66 en contra e 66 abstencións) coa que o pleno do Parlamento Europeo rexeitou o 2 de maio a condena total, só en augas da UE e en zonas mariñas protexidas, a unha arte ancestral xeneralizada en todo o planeta, o eurocomisario insistiu en que «ten un impacto negativo nos fondos mariños e temos que colaborar en técnicas pesqueiras menos daniñas».

Iso si, recoñeceu que o arrastre de fondo «é unha das pedras angulares do sector, pero isto non quere dicir que non debamos actuar», facendo fincapé na súa pretensión de vetalo, empezando polas áreas mariñas protexidas, que no 2030 serán un terzo das comunitarias, de acordo coa folla de roteiro trazado pola Comisión que preside Ursula von der Leyen.

Piden data para prohibilo

Pouco lle durou ao sector pesqueiro o alivio que supuxo ver como a Eurocámara avoga por acoutar o que equivalería ao principio do fin do arrastre de fondo, condicionando posibles novas restricións ao mellor asesoramento científico dispoñible.

González Casares, eurodeputado galego do Grupo Socialista, expresou preocupación «porque se está demonizando o arrastre sen ter en conta a capacidade selectiva dalgúns tipos», advertindo do «risco de apostar por unha sustentabilidade non certa».

Polos Verdes, a eurodeputada francesa Caroline Roose insistiu en «prohibir técnicas de pesca nefastas como as de fondo», pedindo á Comisión data para erradicalo «completamente» en áreas sensibles. Niso incidiu a holandesa dá Esquerda Verde Anja Hazekamp, reclamando vetalo « estritamente» en concas protexidas. Polo momento non ou conseguiron, a pelota está non tellado a Comisión.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Bruxelas quere eliminar das axudas de Estado as dedicadas á substitución xeracional

A Comisión sostén que podería supoñer un risco de sobrepesca

A Comisión Europea parece non entender que nun momento tan delicado para o sector pesqueiro antóllase moi necesario, entre outros aspectos, un impulso á substitución xeracional para manter vivo o negocio dunha actividade que día tras día vese máis restrinxida. E é que durante unha Comisión de Pesca celebrada no Parlamento Europeo, representantes do Executivo comunitario invitados á sesión deron a coñecer as novas axudas de Estado que entrarían en vigor o 1 de xaneiro do 2023 e que nesta ocasión non recollen subvencións directas do Estado aos mozos pescadores porque consideran que é moito máis prudente acudir primeiro a Bruxelas para que do visto e prace.

É dicir, que obrigan aos mozos que queren ser pescadores a pasar por un trámite administrativo que pode tardar ata catro meses en formalizarse, para saber se terán subvención ou non.

Reaccións dos eurodeputados

«Os mozos pescadores non van supoñer un esforzo na pesca. Non vexo a xustificación de retirar esa posibilidade de axuda», sinalaba o presidente da Comisión de Pesca, o francés Pierre Karleskind, en relación a un asunto que acendeu todas as alarmas dos europarlamentarios presentes na sala. E é que a proposta do Executivo comunitario é sacalo do denominado regulamento de exención de bloque coa escusa de evitar que estas axudas incrementen a capacidade de produción. Un argumento que non ten nin pés nin cabeza, xa que «non existe ningún risco de sobrepesca», porque, para empezar, «non estamos a conseguir atraer a eses mozos», sostiña o socialista portugués Manuel Pizarro. Unha liña na que tamén se pronunciaba SørenGade, deputado de Renew por Dinamarca tras recalcar que «hai moitas persoas que queren abandonar o sector» e é necesario desenvolver «vocacións para manter a profesión», engadía.

Axudas ao carburante excluídas

O plan da Comisión Europea para renovar as axudas estatais a partir do próximo ano non prevé tampouco incluír subvencións para compensar a subida dos prezos dos combustibles. Un feito que «provoca que os pescadores prefiran amarrar que saír a pescar», dicía o europarlamentario canario do PP, Gabriel Mato. Pola súa banda, Pizarro engadía que é moi importante «non deixar de lado a cuestión do Pacto Verde», pero para iso e polo momento sería necesario que «este regulamento incluíse simplificar os mecanismos para que os estados puidesen proporcionar axudas respecto a carburantes e transición enerxética», finalizaba.

Llink: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Artes Menores, Axudas, Cedeira, Comarcas, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar | Deixar un comentario

Resolución polo que se estabreceo peche da pesqueria da RAIA MOSAICO en Augas da UE na Zona VIII

Canon Inc
Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Peixe de Cedeira, Politica, Politica Pesqueira, Traballo, Veda | Deixar un comentario

Galicia consente ao seu polbo para que críe e en Bretaña preocupa a súa reaparición

Polbo de Cedeira

A pesca galega déixao reproducirse e a gala teme que lle coma o marisco

Como case todos os anos durante o últimos trinta, Galicia renunciará ao seu polbo fresco para permitirlle criar. Coincidindo co seu pico reprodutivo, cando na primavera as femias poñen as huevas e empezan a coidalas ata que eclosionan tras o verán, os pescadores galegos consentirán durante seis semanas a unha icona gastronómica que seduce padais cada vez en máis países. Máis ao norte, en zonas de Bretaña (Francia) asisten con inquietude á sorprendente reaparición do Octopus vulgaris. Desaparecido nesas augas medio século, a finais do 2021 as capturas en Francia aumentaron un 615 % e os ingresos un 1.238 % respecto ao 2020, segundo o Observatorio Europeo do Mercado dos Produtos da Pesca e a Acuicultura ( Eumofa, polas súas siglas en inglés).

Aínda recoñecendo que pode resultar rendible, Pascal Lecler, presidente do comité pesqueiro no departamento francés de Ille e Vilaine, expresaba no diario Lle Pays Malouin a súa preocupación porque o octópodo «é un depredador excepcional» e veno como unha ameaza para as lagostas, vieiras e volandeiras que pesca a súa frota. E é que crustáceos e moluscos son uns dos seus alimentos preferidos.

Cun ciclo de vida de ao redor de vinte e catro meses, os polbos que caen nas nasas ou outros aparellos adoitan nacer o ano anterior. A súa escaseza ou abundancia relaciónana os investigadores co afloramiento, un proceso natural que entre primavera e verán enche de vida e alimento as costas de Galicia, e no que inflúe o cambio climático, que á súa vez repercute na temperatura, a salinidade ou a acidez das augas.

Sobre a repentina e inesperada abundancia dese cefalópodo nas costas francesas, Eumofa apunta que «queda aínda por explicar», aínda que pon o acento en que «os principais factores poden estar ligados ao cambio climático e á variabilidade ambiental, dada a sensibilidade desta especie ás cambiantes condicións hidroclimáticas».

Xulio Valeiras, investigador do Instituto Oceanográfico de Vigo, explicou nun foro do proxecto Cephs and Chefs que o polbo é «moi sensible» aos cambios ambientais, pero tamén «moi resistente desde o punto de vista da súa capacidade da súa recuperación». Obviamente, a pesca tamén é outro aspecto relevante, aínda que considera «moi complexo distinguir» como e canto incide cada factor.

Constatado que a «abundancia depende en grande medida dás condicións ambientais que actúan sobre ou recrutamento», a Consellería do Mar e os pescadores galegos acordaron « protexer a súa reprodución» vedándoo desde o próximo día 20 ata o 4 de xullo. Durante este tempo nin profesionais nin recreativos poderán capturar nin un só.

«Para evitar que continúe nos próximos anos a caída dá reprodución», tras o nefasto 2020, o peor ano da historia en descargas en Galicia, Mar introduce no plan de explotación medidas para evitar a sobrepesca e a saturación dos mercados cando os naseiros volvan capturalo. Por iso desde xullo ata final de agosto o tope de capturas por barco e día serán 210 quilos, e a partir de aí, 350.

Renaceu das súas cinzas e págase mellor nas lonxas

Ademais da os factores ambientais, a caída de vendas de polbo en Galicia no 2020 atribuíuse a que ese ano só concedéronlle catro semanas para criar e reproducirse, un medida excepcional para tentar axudar á frota para paliar o impacto do confinamento e outras severas restricións dos primeiros meses de pandemia. Tras vedalo o ano pasado durante nove semanas, renaceu das súas cinzas, as capturas recuperáronse e, ademais, págase mellor nas lonxas.

Datos de PescadeGalicia indican que no que vai de ano poxáronse máis de 856.000 quilos, por un valor de case 8 millóns de euros, a unha media por quilo de 9,29 euros, sen taxas nin impostos. Nese período do 2021, antes de recuperarse, sumaron 555.000 quilos e 4,5 millóns, a 8,15 euros; e no 2020, 617.000 quilos, 4,47 millóns e 7,26 de prezo medio..

Pola escalada xeral de custos de produción, agudizada desde que Vladimir Putin comezou a invasión de Ucraína, o polbo, igual que a maioría dos produtos, alcanza agora prezos vistos poucas veces. Fresco ou conxelado, galego ou de importación, o quilo rolda os 20 euros. Segundo os investigadores do proxecto Cephs and Chefs, Galicia achega ao redor da cuarta parte do que se consome en España e o resto procede de Marrocos, Mauritania ou Portugal.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Paro Biolóxico, Pesca, Politica Pesqueira, Traballo | Deixar un comentario

Directivas de confrarías senten apoiadas polos homes e aseguran que non as discriminan

As directivas das confrarías reunironse coa secretaria de Igualdade da Xunta e coa directora de Desenvolvemento da Consellería do Mar

Saen ao paso de « organizacións externas que tentan engadir unha connotación negativa» porque hai máis patróns maiores

Certo que a gran maioría dos presidentes das 63 confrarías galegas de pescadores son homes, pero iso « non #podar ser entendido como un feito discriminatorio por razón de sexo», sosteñen as patroas maiores da Guarda e Lourizán, as vicepatronas maiores de Pontedeume e Muros e as secretarias das federacións galega e lucense de depósitos. Saen ao paso da interpretación de « algunhas organizacións externas» que, ao non estar ao tanto da regulación e funcionamento das confrarías, «tentan engadir unha connotación negativa». Polo que din esas directivas, en xeral senten «totalmente apoiadas polo sector masculino».

Non só iso, senón que nos depósitos e nas federacións que os agrupan perciben que son « moi consideradas polos compañeiros do mar como iguais nas tomas de decisións e non devir diario dás entidades». De aí, proseguen nun comunicado, a súa sorpresa polo feito de que « algúns colectivos utilicen problemas puntuais para xeneralizar unha crítica continua cara as confrarías e vos seus patróns maiores».

« Non existe na regulación dás confrarías ningún impedimento para que unha muller sexa elixida para ocupar a presidencia», recalcan as directivas citadas. Aínda que a cabeza visible é a do patrón maior, aclaran que «a responsabilidade e a toma de decisións recae nos órganos de dirección». E aí, explican, a representación é paritaria e proporcional, cada sector elixe os seus representantes e hai tantos da parte empresarial como da social. Homes ou mulleres, a xunta xeral dos depósitos elíxese « democraticamente por un sistema de listas abertas» e son os seus membros quen vota ao ou á patroa maior.

Observatorio de Igualdade do Sector Pesqueiro

Porque «a representación sectorial e profesional débese entender en termos de decisión democrática e non de xénero», as seis dirixentes de depósitos galegos din « non entender a teima, por parte de algunhas asociacións, en poñer en dúbida a participación dá muller» nos órganos de dirección desas entidades mariñeiras. Devandito iso, deixan constancia da súa aposta pola participación feminina nas votacións para renovar cabidos, que probablemente se celebrarán a finais de ano.

Pronúncianse publicamente despois de reunirse con Susana López, secretaria de Igualdade na Xunta, e con Susana Rodríguez, directora de Desenvolvemento na Consellería do Mar. Á primeira instárona a contar coas confrarías e as súas federacións nas consultas sobre as mulleres do mar, especificamente nas do Estatuto dá Muller Rural e do Mar e no Observatorio de Igualdade do Sector Pesqueiro.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Mulleres do Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Vendese no Porto de Cedeira o M/P “FOLELLO” -Artes Menores

Canon Inc
Publicado en Artes Menores, Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira, Venda embarcacions | Deixar un comentario

AVISO – Prezo Xeo

Canon Inc
Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Politica Pesqueira, Traballo | Deixar un comentario

Xuristas galegos piden máis atención á pesca ao planificar espazos mariños

Imaxe de archivo dun parque eólico mariño

O Observatorio do Litoral resalta o «silencio absoluto respecto» a esta actividade

xpertos en Dereito do Observatorio do Litoral da Universidade da Coruña (UDC) afirman sobresaltarse ao coñecer que xa xurdiron proxectos para instalar parques eólicos mariños no litoral galego sen sequera acabar a tramitación dos plans de ordenación do espazo mariño ( POEM). Aínda que lles tranquiliza que desde Transición Ecolóxica subliñasen que non admitirán máis iniciativas antes da aprobación desa planificación de zonas mariñas, non ocultan o seu desasosego porque consideran que se dá un peso excesivo á eólica mariña. Non é estraño, dado que «ás súas calidades ambientais súmanse un atractivo polo de innovación e un mercado enerxético receptivo», din nunha análise asinada pola catedrática de Dereito Marta García Pérez. E, por encima, a demarcación noroeste, que é para a que Iberdrola e BuefloatEnergy e Sener presentaron propostas, é «unha zona óptima». Agora ben, desde o Observatorio do Litoral sosteñen que se pode «atopar puntos de equilibro», sen prexudicar a outros usos e actividades que levan sendo un modo de vida durante xeracións.

A importancia que se dá no documento á enerxía eólica mariña, para a que se acoutan zonas de uso prioritario e zonas de alto potencial, queda patente, a xuízo dos expertos xuristas, nas quince páxinas que o POEM dedica a analizar as interaccións desa actividade potencial con outros usos e ao «silencio absoluto respecto ao sector pesqueiro», que aparece de forma tanxencial e que non se ten en conta nin polo seu alto potencial nin como un dos usos prioritarios, como cabería pensarse dunha actividade inmemorial en augas galegas. Sobre todo porque, incide o informe, tanto a Xunta como a Junta de Andalucía e a Generalitat de Cataluña chamaron a recoller os obxectivos económicos, sociais e ambientais da pesca e o marisqueo. Esa é unha omisión «que debe liquidarse», porque «resulta difícil concibir unha ordenación de usos e actividades do medio mariño que prescinda do sector pesqueiro», argumentan.

A acuicultura non sae mellor E aínda que a pesca «é a gran ignorada» na redacción do POEM, non sae moito mellor parada a acuicultura, que con tan bos ollos miran altas instancias como as de Bruxelas. A cría e engorde de peces non aparece nos usos prioritarios. Aínda que é certo que tal e como se explota hoxe en día é difícil que interfira coa eólica mariña, as previsións de desenvolvemento tecnolóxico do sector abren o abanico para instalarse en áreas máis afastadas da costa (acuicultura offshore) e, con todo, non se pensou en excluír a eólica mariña de zonas de alto potencial para a acuicultura, que poderían necesitar a franxa das 12 millas.

Por tanto, nas súas reflexións, os xuristas reprochan a carta branca á eólica mariña en toda a franxa de mar territorial fronte á pesca e a acuicultura, polo que conviría «reconsiderar a zonificación proxectada» e actuar con «acougo, prudencia e amplitude de miras».

O Goberno di que a pesca «é ubicua» nas augas españolas

Fronte á visión dos xuristas, o Goberno sostén que a pesca se ten conta na delimitación de zonas de uso prioritario e de alto potencial para a eólica mariña. A razón de que nos POEM non se fixen zonas para a pesca explícaa nunha resposta ao deputado de Podemos Antón Gómez Reino: «Esta actividade é ubicua na totalidade das augas mariñas españolas e, ademais, xa está fortemente regulada pola política pesqueira común ( PCP)». Por iso que calquera zonificación para a pesca sería «de facto unha sobrerregulación desta actividade, cuxo desenvolvo actualmente non está limitado espacialmente máis aló das vedas temporais e permanentes e nalgúns espazos mariños protexidos».

En que a pesca está en todas partes, volve insistir o Executivo cando apunta que «o feito de que sexa unha actividade ubicua impediu que se poidan atopar zonas nas que non se realice a actividade e, por tanto, todas as propostas como de uso prioritario e de alto potencial para a enerxía eólica poden interactuar en maior ou menor medida co sector pesqueiro». Gómez Reino preguntaba polo parque Nordés, previsto para o golfo Ártabro, agora en avaliación ambiental. Segundo o Goberno, algúns dos polígonos deseñados modificáronse para reducir a interferencia coa pesca.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira, Traballo | Deixar un comentario

Unha campaña da Xunta anima aos mozos para consumir peixe e marisco

PACO RODRÍGUEZ

A iniciativa Vai de peixe presentouse no Centro de Investigacións Biolóxicas e promocionarse por medio das redes sociais

Conseguir que os mozos de entre 18 e 35 anos aumenten o consumo de peixe é o obxectivo da campaña Vai de peixe, presentada este mércores no Centro de Investigacións Mariñas da USC polos conselleiros do Mar e de Sanidade, Rosa Quintana e Julio García Comesaña, respectivamente. A iniciativa, dirixida fundamentalmente ás xeracións coñecidas como Millennials e Z, asume o reto de «cambiar vos hábitos de consumo dous máis novos, xerar unha maior concienciación e axudarlles a levar unha vida máis sa na que vos produtos do mar sexan habituais na súa dieta», explicou Julio García Comesaña. A titular de Mar lembrou que esta campaña, que naceu no 2019, é pioneira en España, por estar dirixida a un grupo da poboación que está en plena formación profesional e na fase da emancipación, e que comeza a concienciarse « cunha nutrición equilibrada e sa».

Canles de difusión

Ao ser unha iniciativa dirixida aos mozos optouse pola súa difusión nas canles de comunicación máis empregados por este colectivo. Así, empregaranse, ademais da web, os perfís da campaña en Instagram, Facebook e tamén en Tik Tok. Neles colgaranse receitas sinxelas e información sobre os produtos de pesca, e contarase coa colaboración persoas coñecidas e influencers, que actuarán como embaixadores da campaña. Entre eles están a actriz María Mera, o cómico Xurxo Carreño e as influencers Patricia Garcia ( Donkeycool) e Fanny Pena ( Engaliciamorate). No relanzamento da campaña contouse coa chef Lucía Freitas e co cardiólogo do CHUAC ( Complexo Hospitalario Universitario dá Coruña) Guillermo Aldama.

Na presentación da campaña destacouse que os últimos datos sobre consumo de produtos do mar indican que aumentou no 2020 e que o perfil corresponde á franxa de idade entre 50 e 65 anos. Rosa Quintana confía en que as campañas dirixidas aos mozos contribúan a modificar a pirámide de consumo, logrando que os mozos estean na parte alta da pirámide.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Pescadores e mariscadores afórranse 1,5 millóns ao eximirlles Portos de taxas durante 6 meses

Mar afirma que xa non as están pagando porque non llas pasan á cobranza

Ao redor de 1,5 millóns de euros aforraranse os pescadores e mariscadores que comercializan a súa produción nas instalacións de Portos de Galicia. É a cantidade que estima a Consellería do Mar, que confirma que non lles cobrará taxas durante seis meses, catro máis que os inicialmente previstos.

Aínda que en Mar continúan tramitando a norma que permitirá aplicar unha exención coa que pretende atenuar o impacto da subida xeneralizada de prezos nas empresas do mar, desde a consellería afirman que en realidade xa non están a pagar as taxas porque non llas pasan á cobranza. A diferenza de en os seis portos galegos de interese xeral, os que xestiona o Estado, nos autonómicos a bonificación, « co mesmo sistema de aprazar vos pagos», alcanza ademais ás tarifas por ocupar departamentos e outros espazos portuarios.

Por outra banda, a Comisión de Pesca da Cámara galega rexeitou este martes, cos votos do PPdeG, a proposta do PSdeG para ofrece « axudas específicas» aos extractores e á cadea mar-industria.

link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Resolución de prohibición con caracter cautelar

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Marisqueo, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

As minchas ou caramuxos: as ‘pipas’ do mar galego

Minchas, caramuxos ou Bigaros

Estes pequenos moluscos eran un aperitivo moi común nos bares galegos. Contámosche todos os detalles deste curioso animal e como elaboralo

Non é ningún segredo que o marisco e o peixe galego ten gran fama ao redor do seu sabor, frescura e calidade. Isto é debido a que a costa galega, grazas a un fenómeno chamado afloramiento mariño, é un dos mellores hábitats posibles para calquera tipo de fauna acuática. Nas nosas costas, os ventos elevan a auga das profundidades mariñas, máis frías e ricas en nutrientes e microorganismos; mentres que desprazan as augas cálidas da superficie. Ademais deste fenómeno, hai que engadir a presenza das rías, que contan cunha desembocadura maior que a dun río tradicional e cuxo contacto co mar é maior.

Isto fai que os habitantes dos mares galegos teñan unha alimentación totalmente excepcional, o que se traduce nun sabor moito máis profundo e, en ocasións, un maior tamaño.

É por iso que os caramuxos (ou ” caracolillos de mar”) teñen unha gran fama nas costas galegas, a pesar de que se consomen en toda España. As minchas (como son coñecidas en Rías Altas) e os caramuxos (como son chamados en Rías Baixas) son uns curiosos moluscos que adoitaban servirse nos bares galegos como aperitivo. Aínda que agora é algo máis inusual, aínda podemos atoparnos algúns lugares onde as minchas seguen sendo o substituto mariño das pipas.

Un molusco diferente (e internacional)

As michas ou caramuxos (ou caramuxos fóra das nosas fronteiras), son uns moluscos que pertencen á familia dos Littorinidae, é dicir, os carafio mariños. Podemos atopalos na costa, próximos ás desembocaduras dos ríos. Como soportan fortes correntes e unha ondada frecuente, adoitan vivir pegados a rocas, gretas e peñascos; o que lles permite gozar do único alimento que teñen na súa dieta: algas.

A súa cuncha é moi reconocible, xa que teñen unha cor negra con tinguiduras azulados ou parduzcos, e unha espiral que acaban nun pequeno pico. Se senten ameazados resgárdanse dentro da súa cuncha, grazas a unha pequena película que serve de “porta” e bloquea a única parte desprotexida da súa rechamante “casa”. O seu tamaño non é especialmente grande, xa que pode variar entre uns dous e cinco centímetros e apenas pesan uns 20 gramos nos exemplares máis grandes. Entre os tipos máis coñecidos están o caramuxo anano (que como o seu nome indica é o máis pequeno), o caramuxo bravo (o máis común do Atlántico e o Mediterráneo); o caracol cebra (máis exótico, xa que provén das costas de Chile) ou a orella de mar (unha especie moi parecido á ostra e que está a gañar fama en España).

Unha aperitivo ¿primitivo?

Hai indicios que demostran que na época prehistórica xa se consumían minchas no norte de España. De feito, hai restos arqueolóxicos de caramuxos e outros carafio en xacementos tan importantes como os da Cova de Altamira. De feito, ademais dos territorios galegos, os caramuxos teñen especial importancia en zonas costeiras do País Vasco (onde se lles chama karrakelas), Asturias ou Cantabria (onde os caramuxos dan nome a un instrumento musical, utilizado nunha das cancións populares máis importantes da cultura cántabra: a danza de Ibio).

Con semellante traxectoria, non é de estrañar que as minchas ou caramuxos estivesen presentes na gastronomía galega durante centos de anos. Debaixo das rocas, introducidas en pequenas gretas… A súa presenza era moi común nas praias galegas e, de feito, non era difícil ver a persoas colleitar estes moluscos mentres paseaban tranquilamente pola beira. O seu éxito era tal que non era raro servir un puñado de minchas como aperitivo nos bares, en lugar de cacahuetes ou pipas. Co paso do tempo, este costume foise perdendo e foron desaparecendo como tapa habitual nos locais galegos (aínda que non se foron do todo, ollo).

O certo é que, nos últimos anos, o seu prezo foi aumentando considerablemente. En gran parte debido a que a súa oferta viuse reducida, pasando a ser un produto moito máis exclusivo, Hoxe en día un quilogramo de minchas pode chegar ata os quince euros. @Teniendo en cuenta que a súa parte “comestible” é pequena, é un dos produtos do mar máis caros do mercado (similar ao que ocorre cos ourizos de mar).

Link: https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/cultura/las-minchas-o-caramuxos-las-pipas-del-mar-gallego?fbclid=IwAR0YvRGi8qPp8vwi-SkLDJPjOw6v3WB-BpuS6RHFMNof5RPg1Mqtki6PbAc

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Marisqueo, Mulleres do Mar, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Un congreso debate na Coruña a convivencia da pesca coa eólica off shore

Europa Azul

Científicos, pescadores, ambientalistas e representantes do Estado e da Xunta participarán nun acto aberto ao público

A Estratexia Verde da Unión Europea (UE) prevé multiplicar por cinco a capacidade eólica mariña no 2030, cando se propoñen que se produzan en augas dos Vinte e sete polo menos 60 gigavatios, a quinta parte dos 300 que quererían para o 2050. Nesa liña, en España proxéctanse parques de aeroxeradores flotantes en distintas zonas; entre elas, na costa galega. Candente, con división de opinións, o debate sobre se poden compatibilizarse coa pesca chegará o día 7 á Coruña.

Científicos, pescadores, ambientalistas e representantes do Estado e da Xunta participarán nun acto aberto ao público que organiza Fremss, a Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social. Pretenden «contribuír ao necesario debate sobre vos plans de ordenación mariña, de transición enerxética e, ou cambio climático, a implantación de eólicos flotantes e a súa coexistencia coa pesca e a protección dos ecosistemas».

Convidan a todos os interesados a un debate que se celebrará no salón de actos da Lonxa da Coruña. Participarán a directora de Pesca en Galicia, a subdirectora nacional para a Protección do Mar, un representante da promotora do parque eólico Nordés, un de Adega, outra do Observatorio de Litoral da Universidade da Coruña (UDC) e o da Plataforma en Defensa dá Pesca e dous Ecosistemas Mariños. Clausurará o reitor da UDC.

Link: https://europa-azul.es/arrastre-de-fondo-parlamento-enmienda/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arrastre-de-fondo-parlamento-enmienda

Publicado en Cedeira, Comarcas, Eolicos no Mar, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

La flota de litoral alivia su escasa cuota de merluza con 300 toneladas

Acaba a pesca dirixida de Xarda para a frota da provincia coruñesa distinta ao arrastre e ao cerco

O último recorte das cotas de pescada acordado pola Unión Europea limita a 4.884 toneladas as capturas máximas da frota española de litoral. Palangreiros de fondo, volanteros e barcos de artes menores de Galicia e do resto do Cantábrico son os que máis a necesitan, pola súa «gran dependencia económica e para a súa actividade habitual», recoñece a Secretaría de Pesca na resolución onde confirma que os pesqueiros españois dispoñerán de 300 toneladas máis.

Pesca conseguiunas mediante os intercambios habituais con outros países. Neste caso, con Francia, á que España entrega 30 toneladas de rape do caladoiro nacional, 50 de raias e 150 de bonito do norte. Estas últimas non se detraen das posibilidades de capturas dese túnido da frota española porque se cobren con outras 150 negociadas con Portugal.

Pecha a xarda na Coruña

Por outra banda, acabouse a pesqueira da xarda para a frota da provincia da Coruña que a captura con artes distintas ao arrastre e ao cerco. Pesca pechouna desde este luns porque se consumiron as 327 toneladas reservadas para a pesca dirixida. Quedan outras tantas para capturas accesorias.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Comarcas, Galicia, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

A Eurocámara decide hoxe se condena ao arrastre de fondo á desaparición

Más de un millón de toneladas de pescados y mariscos dependen cada año en la UE de arrastreros de fondo como este que descarga en un puerto gallego (foto de archivo) SIMÓN BALVÍS

A frota alerta de que poñería en risco a soberanía alimentaria da UE

A cruzada ambientalista e política contra o arrastre de fondo na Unión Europea (UE) vive este martes unha votación «crucial que pon en risco» a seguridade e a soberanía alimentaria dos Vinte e sete, alerta a Alianza Europea de Pesca de Fondo ( EBFA, polas súas siglas en inglés). O principio do fin nas augas comunitarias dun sistema ancestral de pesca empregado en todo o planeta podería escribilo a Eurocámara cando se pronuncie sobre un informe dirixido pola eurodeputada socialista portuguesa Isabel Carvalhais. A súa proposta sobre o papel da pesca e a acuicultura nunha economía azul sostible inclúe a petición expresa de prohibir o arrastre de fondo «en todas as zonas mariñas protexidas».

Trece votos a favor, once en contra y cuatro abstenciones en la votación previa de la Comisión de Pesca del Europarlamento dejan en el aire si finalmente el pleno instará a la Comisión a condenar a la desaparición en la UE de un método de pesca que anualmente suministra más de un millón de toneladas de productos del mar. Sin el arrastre de fondo, los consumidores europeos dependerían aún más de las importaciones. Quedaría en manos de países terceros el suministro de gran parte de los rapes, lenguados, gallos, lirios, bacalaos, cigalas, langostinos o gambas, entre otras muchas especies.

«Parodia de debate»

Se a Eurocámara apoia a proposta de Carvalhais, daríalle ás a unha Comisión Europea que xa considera ao arrastre de fondo «a actividade máis prexudicial para o medio mariño». Iván López, presidente da EBFA, reprocha ese discurso porque parte de «estudos científicos especialmente controvertidos, algúns mesmo retractados por falta de rigor».

Carvalhais considera ao arrastre de fondo «a causa máis xeneralizada de perturbacións físicas» de orixe humana nos fondos mariños de todo o mundo. Citando «algunhas estimacións recentes que suxiren», apunta que pode liberar tanto CO2 como o sector mundial da aviación. Ademais, engade, altera sedimentos, «reservorios esenciais para o almacenamento a longo prazo de carbono», contribuíndo á acidificación dos océanos e «socavando a produtividade e biodiversidade mariñas».

Úsase en fondos arenosos Desde a EBFA reivindican o papel da frota como principal interesada en protexer o medio mariño e a biodiversidade e, de feito, aseguran axudar a identificar áreas vulnerables e mesmo foron « proactivos á hora de pechar zonas á pesca, cando foi necesario». Despois de anos de «enormes esforzos», o arrastre de fondo na UE agora emprégase «sobre todo en hábitats de fondos arenosos e de alta acción das ondas, capaces de soportar» esa arte. Se a Eurocámara aproba a súa proposta e a UE restrinxe máis esa arte, Carvalhais deixa entrever o impacto alimentario, social e económico do que advirte a frota. Así se explicaría que pida garantir que o Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura «utilícese eficazmente para brindar un apoio efectivo» na transición da frota comunitaria a métodos máis selectivos e menos prexudiciais.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

A baixura podería capturar 600.000 quilos máis de xarda, pero apenas pica

As vendas nas lonxas galegas son as máis baixas do últimos cinco anos

En canto as zonas do litoral galego, a campaña da xarda (cabala, verdel, rincha, curriolo) volve ser un fracaso para parte da frota que a captura con anzol, case todos barcos de baixura aos que se lles complica cadrar as contas se falla ese peixe. Por segundo ano consecutivo, non pica como nos anteriores, o que levou a embarcacións galegas a desistir da pesca dirixida de xarda. Outras se trasladaron a portos asturianos, cántabros e mesmo vascos porque alí vailles mellor. Eses e os que poden volver saír por ela se aflora, teñen opción a pescar 600.000 quilos máis.

A que «se está comportando de forma anómala», porque se atoparía a máis profundidade da habitual, atribuíu o Ministerio de Pesca a caída de capturas de xarda con anzol do 2021.

Caen as vendas

en Galicia

Que en Galicia este ano tampouco vai como nos anteriores confírmano as estatísticas de PescadeGalicia. Os 4,94 millóns de quilos poxados ata o de agora nas lonxas galegas son o peor rexistro do último lustro: un 24 % menos que o ano pasado, un 43 % por baixo do 2020 e do 2017, un 2 % menos que no 2019 e un 108 % dos vendidos no 2018.

Arrastreiros e cerqueiros de litoral continúan abastecendo de xarda os mercados. Para os de anzol, as cotas iniciais han mellorado tras actualizalas a Secretaría Xeral de Pesca nas tres provincias galegas, na asturiana e na cántabra.

A baixura da Mariña lucense dispón de 705.604 quilos, tras gañar 60.369. A da Coruña pode pescar ata 654.145 quilos (71.944 máis). E a de Pontevedra conta con 579.801 quilos (suma 49.372 máis). Os máis beneficiados pola revisión son os pesqueiros das provincias con máis cota: 3.130.237 quilos os de Cantabria, tras sumarlle ao inicial 269.927, e 1.791.090 os de Asturias (143.449 máis).

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Artes Menores, Campaña Xarda, Cedeira, Comarcas | Deixar un comentario

A convivencia dos aeroxeradores flotantes coa pesca, a debate na Coruña

Un parque eólico marino en el norte de Europa (foto de archivo)

Científicos, pescadores, ambientalistas e representantes do Estado e da Xunta participarán nun acto aberto ao público

A Estratexia Verde da Unión Europea (UE) prevé multiplicar por cinco a capacidade eólica mariña no 2030, cando se propoñen que se produzan en augas dos Vinte e sete polo menos 60 gigavatios, a quinta parte dos 300 que quererían para o 2050. Nesa liña, en España proxéctanse parques de aeroxeradores flotantes en distintas zonas; entre elas, na costa galega. Candente, con división de opinións, o debate sobre se poden compatibilizarse coa pesca chegará o día 7 á Coruña.

Científicos, pescadores, ambientalistas e representantes do Estado e da Xunta participarán nun acto aberto ao público que organiza Fremss, a Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social. Pretenden « contribuír ó necesario debate sobre vos plans de ordenación mariña, a transición enerxética, ou cambio climático, a implantación de eólicos flotantes e a súa coexistencia coa pesca e a protección dous ecosistemas».

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Costas recorre a sentenza que lle nega competencias no marisqueo galego

Ser titular do terreo «non pode esgrimirse para usurpar», díxolle o TSXG

equivocabase a Consellería do Mar cando esperaba que o Ministerio para a Transición Ecolóxica « caera dá burra por fin» coa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que lle nega competencias na xestión do marisqueo galego. Por primeira vez en 30 anos, o departamento estatal que preside Teresa Ribeira impugnou nos tribunais o plan pactado entre as confrarías e a consellería para regulalo. Alegaba que antes de aprobalo debería solicitarlle un informe «preceptivo e vinculante» a Costas. O fallo xudicial é rotundo: ser titular deses espazos de dominio público «non pode esgrimirse para usurpar» a competencia exclusiva da Xunta na planificación da extracción de bivalvos, crustáceos e algas. Agora que se sabe que Transición Ecolóxica presentará un recurso, ecoa un reproche reiterado por Mar: «A ministra Teresa Ribeira usa calquera pretexto para atacar ao complexo mar-industria de Galicia».

En tempo e forma, un avogado do Estado rexistrou no TSXG un escrito «manifestando a intención de preparar recurso de casación». Actúa de novo contra Mar, contra as confrarías e agrupacións de mariscadores que acordaron o plan e contra a Asociación Galega de Depuradores (Agade).

Discrepa da sentenza que conclúe que o plan de explotación marisqueira «non é unha declaración de zonas de interese para cultivos mariños», nin un documento «que outorgue concesións nin autorizacións». Nese caso si sería preceptivo o informe vinculante que Transición Ecolóxica reclama « unicamente para ou caso de Galicia», non a outras comunidades, sinalaron desde Mar.

«Ninguén tiña nada que gañar»

Transición Ecolóxica porfía no seu propósito de anular o plan de xestión que regula a actividade dos case 9.000 mariscadores que faenan a pé ou desde lanchas nas costas galegas. E a sentenza é rotunda porque, por máis que os terreos do litoral sexan propiedade do Estado, non pode esixirlle á Xunta permiso para aprobar o «instrumento de planificación de recursos marisqueiros» porque, nese caso, «estaríase desnaturalizando a atribución competencial autonómica nesta materia». A maiores, engade que supoñería «a inxerencia da vontade dunha Administración —a estatal— que non é competente sobre o réxime de explotación» de mariscos e algas en Galicia.

O departamento de Ribeira insiste na súa pretensión de derrogar o plan marisqueiro a pesar de que Mar advertiu de que, « xeraría un baleiro legal na explotación dous recursos, pois eliminaría as regras que garanten unha actividade sustentable e respectuosa co medio ambiente». Tampouco escoitou a Agade, que o cominou a «dar por finalizado un litixio no que moitos profesionais tiñan moito que perder, nada menos que o seu modo de vida, e ninguén tiña nada que gañar».

O recurso de casación do Estado ante o TSXG abre outro compás de espera, un novo período de incerteza para as e os mariscadores galegos.

Decide nos portos


Tamén aducindo que son espazos de propiedade estatal, Costas está a decidir que pode facerse nos portos que xestiona a Xunta. Que se saiba, de momento xa impediu a instalación dunha piscifactoría do salmón non porto de Burela e mantén non aire a creación de 200 empregos en Cambados porque pretende botar do porto de Tragove a tres depuradoras de mariscos. E aínda ten en albas ás industrias do mar pola duración dás concesións.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Marisqueo, Mulleres do Mar, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Mar calcula que Galicia perderá 280 millóns se a UE restrinxe a pesca artesanal de fondo

A consellería di que prexudicaría especialmente a barcos que faenan na costa con trasmallos, miños, betas ou bou

Os pesqueiros artesanais que faenan na costa galega con miños, trasmallos, betas, bou de vara, bou de man ou rastros de vieira, entre outros, poderían verse afectados pola norma que ultima a Comisión Europea para vetar a pesca con artes de fondo en áreas concretas de augas de España, Portugal, Francia e Irlanda. Aínda por determinar cales serán as zonas consideradas ecosistemas vulnerables a preservar, a Consellería do Mar botou contas do potencial impacto para a frota artesanal galega, aínda que tamén lle afectaría á de litoral e, en caladoiros comunitarios, á de Gran Sol. Segundo os seus cálculos, Galicia xogaríase uns 280 millóns de euros.

Moito diñeiro, tanto que a conselleira Rosa Quintana enviou a Bruxelas á secretaria xeral técnica do seu departamento, Silvia Cortiñas, e ao seu xefe de gabinete, Antonio Basanta, para trasladarlles a representantes das representantes da Comisión no medio Ambiente e Asuntos Marítimos e Pesca a preocupación polo impacto económico e social da protección de áreas onde haxa corais, esponxas, campos de plumas de mar ou fauna que emerxa da area e o lodo.

O informe elaborado por Mar «constata» que limitar a pesca artesanal de fondo supoñería unha « ameaza» para uns 900 barcos nos que traballan uns 2.100 pescadores. Son un terzo do emprego directo e a quinta parte da frota de baixura de galega.

Á cifra de 280 millóns chega a consellería contando os ao redor de 120 millóns da primeira venda en lonxa de máis de 21.500 toneladas de produtos do mar. Os máis prexudicados, engade o comunicado de Mar, serían os pesqueiros que faenan con trasmallos (40 millóns), miños (34 millóns) e betas (20 millóns).

21.000 euros por tripulante

Privar á baixura galega da posibilidade de capturar especies con artes en contacto co fondo mariño supoñería « unha incidencia potencial nos salarios dás tripulacións de 44 millóns de euros». Para cada un dos pescadores significaría «un recorte medio de salario de preto de 21.000 euros».

As perdas para a economía galega completaríanse cos impactos indirectos, uns 55 millóns pola compra de combustible, xeo, víveres, mantementos e reparacións dos barcos ou xestións administrativas, asegura a consellería.

O informe entregado a representantes da Comisión enmárcao o departamento que dirixe Quintana nas súas xestións «para contrarrestar vos plans dá Comisión Europea e doutras institucións comunitarias para impoñer limitación á pesca con artes de fondo». Desde Bruxelas a Estratexia de Biodiversidade 2030 exponse como piar da loita contra o cambio climático, pero desde Mar tentan facerlles ver «ou impacto socioeconómico».

Por iso solicitaron á Comisión os informes biolóxicos, económicos e sociais que xustificarían «aumentar as áreas con limitacións á pesca con determinadas artes». Máis cando, recalcan, se non protexe tamén aos pescadores podería «derivar na perda de buques e empregos».

Máis información …..

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/pesca-marisqueo/2022/04/30/mar-calcula-galicia-perdera-280-millones-ue-restringe-pesca-artesanal-fondo/0003_202204G30P33991.htm

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Pesca, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Resolución Peche precautorio Pesca Dirixida de Xarda

Publicado en Campaña Xarda, Cedeira, Comarcas, Cota Xarda, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Peixe de Cedeira, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Resolución extracción Percebe Mes de Maio, Confraria de Pescadores de Cedeira

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Percebe, Percebe de Cedeira, Pesca, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Resolución Plan Experimental xestión do Polbo (Octopus vulgarís) con Nasa a Costeira 2022/23

Resolución Completa, pica abaixo

Publicado en Cedeira, Comarcas, Furtivismo, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Paro Biolóxico, Pesca, Plans de Explotación, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Unanimidade en Galicia para adiantar o retiro de traballadores do mar

A Cámara insta o Goberno a revisar os coeficientes que lles permiten xubilarse ata 10 anos antes

Por unanimidade, o Parlamento de Galicia acordou este mércores que a Xunta inste o Goberno central a revisar os coeficientes redutores da xubilación dos traballadores e traballadoras do mar. Reiterada en numerosas ocasións nos últimos anos e apoiada por profesionais e organizacións do sector, esa vella demanda segue pendente de que o Ministerio de Inclusión e Seguridade Social e o Instituto Social da Mariña cumpran os seus anuncios de igualar as condicións de profesionais que traballan no mesmo ámbito.

BNG e PSOE apoiaron un iniciativa do PP que pretende facilitar o retiro de profesionais do mar agora excluídos da opción de retirarse antes, como rederas, mergulladores ou gardacostas. O deputado popular José Manuel Balseiro defendeu a proposta porque, na súa opinión, é «legal e xusto» porque os traballadores do mar desempeñan oficios «especialmente penosos». Criticou a actual normativa española, por «obsoleta» e polos «agravios comparativos» en casos como, por exemplo, pesqueiros que faenan nos mesmos caladoiros con idénticas artes, igual que sucede coas mariscadoras do montón e os de á boia.

A socialista Patricia Otero considera «de xustiza» actualizar as condicións de xubilación, pero botoulle en cara ao PP « non facer nada» cando gobernan. Polo BNG, Rosana Pérez lembrou que o Ministerio de Seguridade Social «parece» que traballa na reforma, o que considera unha «oportunidade».

Para compensar a penosidad, o perigo ou a distancia ao fogar, os traballadores do mar poden xubilarse en España ata 10 anos antes que os do resto de profesións. Ao 2007 remóntase a última actualización dunha medida coñecida como coeficientes redutores do tempo esixido de cotización. Van do 10 % en mariscadores, percebeiros e recolectores de algas ata o 40 % en mariña mercante e pesca.

Pola «incoherencia grave entre a práctica pesqueira real e a contemplada na normativa», o PP insiste en reformala. Cando Balseiro expuxo a proposta lembrou que a directora do Instituto Social da Mariña ( ISM) avanzou a intención de «equiparar ou coeficiente dás mariscadoras da pe á ou dous mariscadores a fregue». O acordo do Parlamento galego busca adaptalos á «variación total dá actividade» derivada, entre outras, de innovacións que cambiaron os tempos de permanencia o mar.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Mulleres do Mar, Politica, Politica Pesqueira, Traballo, Uncategorized | Deixar un comentario

Galicia renunciará ao seu polbo fresco seis semanas

A veda comezará o 20 de maio e rematará o 4 de xullo

Nin as catro semanas ás que se atribuíu parte da desfeita no peor ano do século en desembarcos, nin as nove que o ano pasado contribuíron a recuperar un das iconas da gastronomía galega. Seis semanas durará este ano a veda do polbo en Galicia. Despedirase dese cefalópodo fresco durante o mes e medio que vai do 20 de maio ao 4 de xullo, o tempo que lle concede a Consellería do Mar para reproducirse e crecer.

Outra vez máis, ao departamento autonómico que preside Rosa Quintana non lle quedou máis remedio que terciar nas diferenzas entre as confrarías de pescadores. Tras consultalas, as federacións provinciais acudiron á última reunión da Comisión do Polbo con dúas propostas para a veda: oito semanas e as seis que finalmente «se acordaron», aseguran fontes da consellería.

Queda o de importación

Durante este tempo, ninguén, nin profesionais nin recreativos, poderá pescar nin un só polbo en Galicia. O fresco desaparecerá das prazas e dos restaurantes, onde se manterá a opción do conxelado. Iso para o galego, que segundo os investigadores do proxecto Cephs & Chefs representa ao redor da cuarta parte do que se consome en España. O resto, o que permite dar abasto á elevada e imparable demanda, procede de Marrocos, Mauritania ou Portugal.

Máis e mellor pago

As nove semanas de veda do ano pasado han permitido superar a nefasta campaña anterior. Desde xullo do 2021 ata a semana pasada comercializáronse nas lonxas galegas máis de 1,9 millóns de quilos, polos que en primeira venda ingresáronse case 18 millóns de euros, a razón de 9,16 euros o quilo. Máis do dobre que na precedente, cando as descargas non chegaron a 0,9 millóns de quilos e a facturación quedou en 7 millóns, a unha media de 8,28 euros o quilo. Que a actual foi a mellor das tres últimas confírmao que entre xullo do 2019 e finais de abril do 2020 vendéronse 1,8 millóns de quilos, por 13,2 millóns de euros, a 7,29 de media.

Link:www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Pesca, Politica Pesqueira, Traballo | Deixar un comentario

As confrarías de pescadores piden a exención de taxas de Portos do Estado

Porto de Cedeira

O sector acorda solicitar tamén axudas directas ás comunidades

O sector pesqueiro necesita combater a inflación e os custos desbocados que afectan á actividade, máis aló das axudas prometidas polo Goberno, polas que permanecen á espera. A Federación Nacional de Confrarías de Pescadores ( FNCP) leva semanas reuníndose en xuntas extraordinarias para buscar solucións #ante a grave situación económica que atravesa o sector. Onte volveron facer tormenta de ideas, da que saíron varias medidas, entre elas, solicitar a Portos do Estado unha exención de taxas, como a que xa comezaron a aplicar as comunidades autónomas

Así o explicou o presidente da FNCP, Basilio Otero, ao terminou da xunta, na que se decidiu solicitar unha entrevista ao máis alto nivel cos responsables do ente estatal para expor a supresión das taxas portuarias ás que está suxeito o sector pesqueiro.

Outra das decisións acordadas polas 180 confrarías que representa a federación é a petición ás comunidades autónomas de axudas directas. «Galicia, de momento, non dispuxo nada respecto diso, pero temos o compromiso da conselleira de que o Xunta está a estudalo», explicou Basilio Otero.

O prezo do combustible é outro dos quebradizos de cabeza do sector pesqueiro para o que buscan unha solución. Será un dos temas sobre os que van seguir debatendo na próxima xunta extraordinaria que convocaron para o próximo 28 de maio.

Polo momento, o sector comprométese a seguir cumprindo o compromiso co ministerio, que é manter abastecidos os mercados e continuar traballando, á espera de que as axudas directas aprobadas o pasado 30 de marzo, que aínda non chegaron, fáganse efectivas.

Basilio Otero engade que, entre as cuestións polas que tamén están a espérana figuran «as condicións dos créditos ICO» ou «os aprazamentos dos pagos á Seguridade Social que prometeron». O sector asegura que segue pasándoo mal, tentando sobrevivir coa única axuda dos 20 céntimos por litro de combustible, ata que chegue o resto de paquete de medidas.

Link: http://www.lavozdegalicia.es

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Costeira Bonito 2022

Publicado en Cedeira, Comarcas, Costeira Bonito, Galicia, Mar, Pesca, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

« Traballei 32 anos na Administración e algúns levan os mesmos non furtivismo»

Pepa Losada

LOBOS DE MAR | Quería estudar Náutica desde neno e vivir en Guadalaxara non o desviou da súa meta

O mar seduciu a Pablo Ramón Fernández Asensio desde neno. Naceu en 1957 en Foz, onde o seu avó Ramón Fernández Valea foi socio do empresario conserveiro Damián López na carga de barcos de madeira. Con oito anos marchouse a vivir coa súa familia a Guadalaxara. A súa nai, que sabía dos riscos da navegación, esperaba que a vida no interior tranquilizase as súas ganas de estudar Náutica. Foi en balde. «Nos veráns ía todas as tardes non San Hilario, nunha embarcación de artes menores do porto de Burela. Collíame nunha vespa Alberto, ou patrón, e eu saltaba coma un resorte», lembra.

Formado en Náutica na Coruña e mariño e capitán da mariña mercante, Fernández Asensio traballou en petroleiros desde 1981 a 1989. Entre 1989 e 1997 pertenceu a Inspección e Vixilancia Pesqueira como patrón das embarcacións Xistral e Punta Roncadoira, e posteriormente ocupou distintos cargos na Administración: foi delegado territorial da Consellería de Pesca en Lugo; Director de Ordenación e Xestión dous Recursos Mariños; Xefe de Coordinación dá Área do Mar na Xunta e de novo responsable a nivel provincial da área marítimo-pesqueira do Goberno autonómico, posto no que se xubilou recentemente. Tamén é vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao.

Pola súa experiencia, Fernández Asensio pode falar da evolución da pesca. « Penso que se mellorou moito en deseño, seguridade. A tecnoloxía avanzou a pasos axigantados», sinala. Con todo, admite que «quedan moitas cousas por facer, como que todos vos sectores dótense de convenios colectivos».

Avoga porque na reforma da Política Pesqueira Común (PPC) «téntese que non computen ou que non se teñan que achegar vos GTS nas cuestións de habitabilidade», e tamén porque « as axudas do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura ( Fempa) contemplen tamén ás embarcacións maiores de 24 metros».

Sobre o futuro, asegura que «ou sector non #podar facer moito máis. Hai moita esixencia de renovar títulos e certificados, ou que non ocorre noutros ámbitos laborais nos que igualmente hai que actualizarse. Sempre pídese unha volta de torca máis. Esperemos que se solucione a cuestión do substitución xeracional. A pandemia subiu vos gastos e hai quen non resiste», lamenta.

É tamén unha voz autorizada para falar sobre o bonito, xa que participou desde 2001 ata 2004 e desde 2009 a 2021 nas reunións de ICAAT, a comisión que establece o que pesca cada país. « Alí defendes a posición como podes, pero só pode falar a Unión Europea e hai 52 partes que negocian, dás que a UE é só unha», aclara. Lamenta que o último encontro fose telemático, porque «in situ #podar presionar máis», alega.

A Fernández Asensio moléstalle a actual situación en canto á comercialización do marraxo dientuso no Atlántico Norte, ao que se lle dotou de protección para as especies ameazadas, polo que non se pode pescar nin tampouco comercializar no caso de capturalo morto de forma accidental.

«O Goberno conta medias verdades, porque na recomendación 19-06 non se dicía que non se poidese capturar, a condición de que se cumprisen uns requisitos que a frega cumpría. En decembro do 2019 non contemplábase a inclusión do marraxo dentuso na Cites, pero as Ong e tamén ou Ministerio de Transición Ecolóxica abandeiraron a súa inclusión non anexo número II», argumenta.

Máis ….

Link: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/04/23/traballei-32-anos-na-administracion-alguns-levan-os-mesmos-furtivismo/0003_202204X23C12994.htm

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

A negativa dos concellos a asumir o control de zonas de pesca deportiva « estraña» a Portos

Martina Miser

Varios municipios descartaron firmar un convenio para señalizar y vigiliar las zonas portuarias en cuestión

O pasado xoves, varios municipios costeiros —Cariño, Camariñas, Fisterra, Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, A Illa de Arousa, Cambados, Bueu, Moaña, Sada e Ribadeo— reuníronse en Rianxo para mostrar a súa negativa para asumir as tarefas de sinalización e vixilancia das zonas nas que Portos se aviene a autorizar a pesca recreativa. Sinalan os concellos que forman esta fronte local que nin é esa a súa competencia, nin tampouco dispoñen dos medios necesarios para asumir tal responsabilidade. A postura dos municipios en cuestión foi recibida con «sorpresa» por Portos de Galicia, que non entende «a negativa dalgúns concellos a colaborar para ampliar espazos e horarios para a pesca recreativa en determinados peiraos do litoral galego». Unha ampliación, din, na que se está traballando da man dos afeccionados á pesca deportiva.

Desa forma, din desde Portos, «abrir a porta a ampliar espazos e horarios para a pesca recreativa en 29 portos, en catro deles de xeito inmediato e nos 25 restantes condicionada á colaboración dúas concellos». De feito, apuntan desde o ente autonómico que ese traballo realizouse «ante ou interese trasladado polas entidades locais en que Portos flexibilizase as condicións de pesca nos peiraos».

«Os cambios que se propoñen na normativa foron introducidos atendendo ás alegacións e solicitudes recibidas», sinalan desde Santiago, desde onde lembran ademais que varios concellos mostraron a súa intención de « apoiar a práctica desta actividade nos portos e a formulación e canalización dás alegacións dous pescadores locais en varios dous casos, cuestión que choca coa negativa actual a apoiar esta ampliación de zonas». De aí a « estrañeza» da que fala agora Portos, que lembra que « as administracións locais controlan outros aspectos semellantes que exceden as competencias de Portos. Por exemplo, as instalacións nas que se realizan outras prácticas deportivas ou vos eventos festivos e actividades de lecer que se desenvolven en zonas portuarias previa autorización do ente público autonómico».

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Fenómenos Metereolóxicos Adversos

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, O Tempo, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Fenómenos Adversos Galicia

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, O Tempo | Deixar un comentario

A Xunta defende que se equipare a xubilación das mulleres do mar á doutros colectivos con máis presenza masculina

Ademais de supoñer un avance na profesionalización das mulleres, facilitaría a substitución xeracional ao facer máis atractivo o sector

A conselleira de Mar, Rosa Quintana, defende a necesidade de cambiar os coeficientes redutores da idade de xubilación das mulleres que traballan no sector marítimo-pesqueiro para igualalos ao daquelas actividades do sector nas que a presenza masculina é maioritaria. A medida, ao seu xuízo, serviría para compensar a dureza do traballo destas profesionais, como mariscadoras ou redeiras, e eliminar as diferenzas que existen na actualidade.

Así o expuxo a conselleira nun encontro celebrado en Santiago coa Asociación Nacional de Mulleres dá Pesca ( Anmupesca), no que tamén participou a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella.

Link: http://www.lavozdegalicia.es

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Marisqueo, Mulleres do Mar | Deixar un comentario

España incentiva as organizacións de produtores, pero endurecerá as súas regras

O director xeral de Ordenación Pesqueira suxire que as confrarías terán que evolucionar a organizacións de produtores

As Organizacións de Produtores Pesqueiros ( OPP) son «unha ferramenta necesaria e clave para favorecer a xestión empresarial, mellorar a planificación e a competitividade e rendibilidade do sector pesqueiro», dixo o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, onte, na inauguración da xornada de traballo sobre estas entidades que se celebrou en Madrid e coordinou a Organización de Produtores de Pesca do Porto e Ría de Marín ( Opromar). Pero as regras polas que se guían van cambiar. E o seu financiamento tamén.

Así o anunciou onte o director xeral de Ordenación Pesqueira, Ignacio Gandarias, ao avanzar algunhas das claves do real decreto que adecuará a normativa ao novo Fondo Europeo Marítimo, da Pesca e a Acuicultura ( FEMPA). Para empezar, financiarallas co 4 % da súa facturación —era do 3 % aínda que excepcionalmente polo covid subiuse ao 12 %—, pero por imperativo de Bruxelas subvencionarase o 75 % das accións previstas nos seus plans de produción e comercialización, fronte ao 90 % actual. Con todo, segundo dixo Gandarias, esta porcentaxe podería alcanzar o 100 % en determinados proxectos, principalmente de innovación ou de interese colectivo para os socios.

No que respecta a o cofinanciamento, a Secretaría Xeral de Pesca aposta por modificar o actual 75 % que pon Bruxelas fronte ao 25 % do Estado por un 70-30 nesa orde.

Outros cambios expostos por Gandarias teñen que ver coas OPP transnacionales para as que queren articular novos criterios. «Aínda que a maioría dos socios deben ser españois, non pode ser que inclúan un barco doutro Estado membro e iso convértaas xa en transnacionales». Por iso introduciranse límites: deberán ter entre un 5 e un 49% de socios doutro país comunitario. E estes requisitos terán que cumprilos, mesmo, as que xa están creadas, ás que se dá un período transitorio de cinco anos para adaptarse a esta norma.

Tamén anunciou cambios nos segmentos de frota dentro das OPP. Pasaríase dos catro actuais a tres. Quedarían igual o apartado de altura e gran altura; uniríase frota litoral e local -agora en dous segmentos diferenciados- e outros segmentos, que corresponderían a almadrabas e marisqueo. En canto ás OPP de acuicultura, o plan é unir nun ámbito só as dúas que agora van por separado: mariña e continental.

Máis …

Link: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/04/20/espana-incentiva-organizaciones-productores-endurecera-reglas/00031650478624996410282.htm

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Madrid déixase atrás as volantillas

PAULINO VILASOA

O Parlamento de Galicia aproba por unanimidade unha moción do BNG que insta a Madrid a corrixir un proxecto de real decreto de artes de pesca e caladoiros no que a beta figura entre as redes de artes fixas dun só pano, pero non aparecen as volantillas que usan barcos galegos que poderían ter problemas por esa omisión

Anda o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación revisando toda a súa normativa que, como denunciaron en varias ocasións desde o sector pesqueiro, é abundante, dispersa e, mesmo, contraditoria. E algo de razón deben de ter porque cando fixeron un repaso das disposicións que afectan á pesca nos diferentes caladoiros e artes empregadas deuse conta de que están repartidas en sete reais decretos, tres que regulan as artes menores, tres que se ocupan do arrastre de fondo e un sétimo que afecta o cerco. E esas sete normas compleméntanse con outra de rango menor, unha orde, que afecta as artes menores do Mediterráneo.

Tal dispersión aconsella unha fusión normativa que englobe nunha única norma todas as zonas de pesca e todos os aparellos empregados. Así é que redactou un novo real decreto polo que se regula o exercicio da pesca nos caladoiros nacionais, aproveitando ademais que no marco do Plan de Transformación e Resiliencia é preciso cargar as tintas na sustentabilidade.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

Planas afirma que «non corre ningún perigo» o apoio ao carburante para pesca

Miguel Osés

Asegura que traballa con Facenda para que toda a frota teña o desconto de 20 céntimos

O Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, asegurou este martes que «non corre ningún perigo» o apoio relativo ao combustible para o sector pesqueiro, que supón unha rebaixa de 20 céntimos de euro por cada litro e unha axuda de 16 millóns de euros.

Nunha entrevista con Efe, o ministro defendeu que «a vontade do Goberno é clara» e que están a traballar xunto co Ministerio de Facenda para «clarificar calquera dúbida que xurdise nos últimos días».

O sector pesqueiro ha pedido ao Executivo máis concreción #ante as dúbidas sobre algunhas das medidas para paliar os problemas de rendibilidade pola alza do gasoil, agravados coa guerra de Ucraína. Así, a patronal de armadores Cepesca, entre outras, solicitou aclaracións respecto a a frota de altura e aos buques que enchen fóra de augas españolas.

Planas dixo que a rebaixa dos 20 céntimos «é dunha gran complexidade desde o punto de vista loxístico, xurídico e fiscal», pola variedade de combustibles e a tipificación xurídica de cada un. «Demos a palabra ao sector; adoptamos a medida, e estou moi contento polo grao de confianza mutua que existe entre Cepesca, as confrarías e o Ministerio. Imos traballar man con man para solucionar os problemas que poidan existir»,

Esta axuda é «fundamental para a actividade pesqueira», afirmou.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Folga Combustible, Galicia, Mar, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario

A frota debate canto durará a veda que deixará a Galicia sen o seu polbo fresco

Máis do dobre de vendas e unha media de 9 euros por quilo confirman a recuperación do cefalópodo autóctono

Esvaeceuse na costeira anterior, a peor do século, e na actual renaceu das súas cinzas. Dende xullo do 2021 ata o de agora vendéronse preto de dous millóns de quilos de polbo galego fresco nas lonxas, máis do dobre que na anterior e mellor pagos, a máis de 9 euros o quilo, un máis. Como todos os anos, toca decidir cando comezará a veda para deixalo reproducir e medrar. Serán semanas, quizais entre 4 e 9, nas que Galicia volverá quedar sen o seu polbo fresco.

De como vai a costeira que se aproxima ao seu fin e do inicio e a duración da veda falaron este venres representantes das confrarías e da Consellería do Mar. Coinciden en que é necesaria, visto que as nove semanas do 2021 contribuíron á súa recuperación, mentres as catro do 2020 poderían influír no que os pescadores recoñecen como ano «catastrófico». «Parece que volvemos á normalidade, porque o que levamos capturado asemellase a outros anos» diferentes ao nefasto 2020, constatan asistentes á reunión da Comisión do Polbo celebrada en Santiago.

Mar puxo sobre a mesa a necesidade de acordar canto antes a veda. As federacións provinciais dos pósitos emprazáronse para despois de Semana Santa, o día 18, para unha posta en común das súas propostas. Antes consultarán ás diferentes confrarías. Afai haber discrepancias sobre a duración, que polos precedentes podería prolongarse entre 4, 6, 8 ou 9 semanas. Mar ten a última palabra.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira, Veda Polbo | Deixar un comentario

Saltan as alarmas na pesca ao ver perigar o desconto ao gasoil mariño

Porto de Cedeira

Se limitan a un tipo de carburante, a la flota nacional no se lo rebajan distribuidoras españolas en otros países y barcos extranjeros se benefician repostando en España

Vinte céntimos por litro, igual que todos os usuarios de España, é o que conseguiu a pesca como compensación estatal para paliar a galopante escalada do prezo dos carburantes, desatada pola guerra en Ucraína. Esa bonificación trae de cabeza á frota, especialmente á de altura e gran altura, pero agora tamén á de litoral. O venres saltaron todas as alarmas por unha comunicación da Axencia Tributaria que, ciñéndose ao contido literal do decreto do plan de choque contra a guerra, aclara que o gasoil DMA (Diesel Marine Oil), o utilizado por numerosos pesqueiros, non ten dereito á bonificación porque o Goberno só concédella ao «gasóleo para uso marítimo ( MGO)», o Marine Gas Oil.

Ninguén pareceu reparar no matiz escrito entre paréntese. Todos, incluídos os máis altos cargos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e os dirixentes da patronal e das confrarías, quedaron co espírito das medidas para atenuar o impacto da guerra. Non era outro, ou polo menos así se presentou, que o de equiparar co resto da sociedade aos 8.200 pesqueiros españois en activo compensándolles pola escalada do prezo do carburante. Ningunha das moitas fontes do sector consultadas nin Pesca aclararon cantos barcos poderían verse privados do desconto se non se modifica o decreto.

Ferveron os teléfonos este venres nun intenso cruzamento de comunicacións en busca de explicacións e, sobre todo, dunha solución. Con todo esta lea aflorou, para sorpresa da maioría, a diferenza entre os combustibles MGO e DMA. O primeiro considérase menos contaminante pola súa destilación, aínda que o segundo foi formulado para usarse en grandes motores diésel como os propulsores dos barcos.

No momento de elaborar esta información, non consta remedio. Xa que o Goberno declarou a súa intención de axudar á frota para paliar a carestía do carburante, no sector apuntan que podería resolverse corrixindo o decreto das axudas pola guerra. Bastaría con adaptalo á realidade da pesca e bonificar os combustibles «para uso marítimo», sen matices.

Desde Pesca non contestaron ás preguntas da Voz sobre as posibles saídas ao que parece un enredo co que non contaba case ninguén, aínda que ao sector trasladáronlle que a Axencia Tributaria emitirá outra «actualización da nota informativa sobre bonificación extraordinaria e temporal no prezo de determinados produtos enerxéticos», de tal modo que se estenda a todo o gasoil pesqueiro; en principio, unicamente ao fornecido en España.

Outro problema coa altura

E ese é outro das frontes abertas. Do lugar onde enchan os tanques os buques de altura e gran altura a través de distribuidoras españolas depende que poidan acceder á rebaixa de 20 céntimos por litro. Segundo o sector, non lla aplican aos de bandeira española cando enchen noutros países aínda que llo fornezan empresas españolas.

Máis en

Link: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/pesca-marisqueo/2022/04/07/saltan-alarmas-pesca-ver-peligrar-descuento-gasoil-marino/00031649325228234788688.htm

Publicado en Cedeira, Comarcas, Folga Combustible, Galicia, Mar, Politica, Politica Pesqueira, Traballo | Deixar un comentario

Aviso – Sábado 16 de abril (Sabádo Santo)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia | Deixar un comentario

Alerta por Fenómenos Metereolóxicos Adversos – Alerta Laranxa

Estrada que vai ao Porto de Cedeira
Canon Inc
Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, O Tempo, Politica, Politica Pesqueira, Sucesos | Deixar un comentario

A patronal pesqueira pide axudas ao despezamento para os que queiran abandonar a actividade «merecidamente»

Reprocha ao ministerio que non establecese un diálogo co sector para analizar que medidas serían máis eficaces e agora reclama celeridade e flexibilidade, ademais de máis accións

Os profesionais do sector pesqueiro non teñen claro que o salvavidas que lles lanzou o Ministerio de Pesca con axuda da Comisión Europea sexa suficiente para que as súas empresas permanezan á boia. Os armadores afrontan os próximos meses sumidos na incerteza sobre a rendibilidade da súa actividade e solicitan, ademais de axilidade na execución das medidas de choque, que se amplíen as axudas e, sobre todo, que se concreten algunhas das xa anunciadas para responder á crise dos custos de explotación detonada pola invasión de Ucraína.

Precisamente por esas dúbidas acerca da viabilidade das empresas, a patronal da pesca española, Cepesca, pediu ao Goberno que active as axudas ao despezamento previstas no Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura ( FEMPA), co fin de poder abandonar a actividade «dignamente». Unha sorte de eutanasia para un sector que ten moitas dúbidas mesmo sobre o alcance das medidas postas en marcha.

Por exemplo, a frota de altura descoñece se os buques españois que traballan en alta mar e enchen fóra de augas españolas, aínda que fornecidas por empresas do país, serán beneficiarios do desconto de vinte céntimos. É algo que piden ao Executivo que especifique, debido a que de non ter opción ao desconto van ter difícil resistir. Tampouco teñen nada claro os empresarios que conceptos poderán entrar nas axudas para cubrir sobrecustos situacións excepcionais a cargo do FEMPA, nin se se elevarán a 65.000 euros as axudas directas, como o propio comisario de Medio Ambiente, Océanos e Pesca, Virginijus Sinkevicius, asegurou aos armadores nunha reunión o pasado 1 de abril.

Cepesca cre fundamental que a Secretaría Xeral de Pesca envíe esa nota interpretativa que Alicia Villauriz comprometeuse a enviar no encontro que o martes mantivo coa directiva da patronal, na que tamén dixo que se incluirían «os máximos conceptos posibles», explica a patronal nun comunicado. Nese encontro, a organización empresarial reprochou ao ministerio a desconexión co sector á hora de deseñar as axudas de rescate. Os profesionais agradecen o esforzo, por máis que as medidas «son insuficientes» e a súa execución «podería ser moito máis áxil de manterse un diálogo máis fluído previo» entre a Administración e os pescadores. Ao seu entender, ese debate serviría para «definir criterios técnicos máis axustados á realidade contable das empresas pesqueiras e axudaría a mellorar a compensación dos custos, disparados tras a crise do conflito bélico».

Porque o que se temen os afectados é que «unha burocracia excesiva e ás veces ineficaz poña en perigo a viabilidade de numerosas empresas» se non chegan a tempo. «Neste momento, a frota de baixura só beneficiaríase das axudas de 0,20 euros por litro de carburante, como o resto dos cidadáns de España, e das axudas directas autorizadas pola Comisión Europea, que roldan entre os 1.550 euros para os barcos máis pequenos e os 6.873 para os buques máis grandes que faenan en augas españolas». Tamén ven de difícil aplicación as medidas do FEMPA para cubrir os sobrecustos por situación sobrevinda.

Exclusión das almadrabas

Cepesca expón a súa decepción pola exclusión das embarcacións das almadrabas das axudas directas do marco temporal e reclama que se corrixa. Así mesmo solicita que a exención de taxas nos portos do Estado non só aplíquense á pesca fresca, senón a todas, como fixeron os Gobernos de Andalucía e Galicia, este último por dous meses, en lugar dos seis que afectan aos estatais.

Máis: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/04/06/patronal-pesquera-pide-ayudas-desguace-quieran-abandonar-actividad-dignamente/00031649265897212984279.htm

Publicado en Axudas, Cedeira, Comarcas, despeces, Emprego, Galicia, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira, Traballo | Deixar un comentario

Fenómenos Adversos de Nivel Amarelo

FENÓMENOS PREVISTOS

Fenómenos – Costeiros.

Nivel: amarelo.

Ámbito xeografico: A Coruña (Noroeste); Lugo.

Hora de comezo: 03:00 hora oficial do 07/04/2022.

Hora de finalización: 00:00 hora oficial do 08/04/2022.

Probabilidad: 40%-70%.

Comentario: Temporalmente, vento do SW -forza 7 entre Prior-Bares

na Coruña e en lugo, en torno a Bares e mar adentro. Mar Combinada

do W aumentando a 4 a 5 m.

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, O Tempo, Pesca, Politica, Politica Pesqueira, Traballo | Deixar un comentario

Barcos de rasco reclaman poder faenar en fondos de 800 metros, como o arrastre

Foto de archivo

Los tres buques gallegos que usan esta arte defienden que es muy selectiva y que son tan pocos que apenas tendrían impacto en el «stock» de rape

En Galicia só quedan tres barcos —en Laxe, Cedeira e A Guarda—, que teñen autorización para a arte do rasco, a captura do rape. En toda España son só 20. Un deles é o laxense Virxe Poderosa Primeiro, cuxo patrón, Miguel Domínguez, considera que a Administración quere terminar co oficio. Demanda do Goberno central que reclame á Unión Europea a posibilidade de faenar a 800 metros de profundidade, onde si está autorizado o arrastre. O rasco só pódese calar a 600 metros, pero as plataformas nas que poden traballar son moi pequenas e nese fondo arríscanse a perder as redes por mor da acción dos arrastreiros. Ademais quéixanse de que o descanso semanal que lles impón a Xunta, de 16 horas, non lles permite realizar os dous calados de 72 horas que si permite o Estado e que está vixente para o resto dos barcos españois.

Todos estes problemas fixeron que nos últimos anos apenas se consuman as cotas que teñen asignadas, polo que temen que llas acaben quitando.

Os barcos galegos apenas pescaron rape con esta arte no último ano. O censo do rasco ten o 23,64 % da cota e o arrastre de fondo o 47,86 %. Tense constancia de que a situación biolóxica do stock é boa e lembran que se trata dunha arte tradicional deseñada especialmente para a captura do rape que, ademais, é moi selectivo.

Consideran que traballar a 800 metros non supoñería ningún problema ecolóxico porque son moi poucos barcos e explican que ao norte das Sisargas hai un caladoiro a 700 metros, de fondo fangoso no que un buque podería manterse perfectamente toda a tempada de pesca que ten autorizada o rasco.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Politica, Politica Pesqueira, Traballo | Deixar un comentario

Un furtivo interceptado en 50 ocasións pagará 22.098 euros ao depósito de Baiona

E. V. PITAVIGO / LA VOZ

E. V. Pita

Acusado de extraer case media tonelada de percebe non poderá faenar en 4 anos

A loita contra o furtivismo na costa de Baiona está a dar os seus froitos con condenas nos tribunais. O novo patrón maior da Confraría da Anunciada de Baiona, José Miguel Sotelo Ulbeira, apostou pola vía penal como única forma de aplacar a secuela social do furtivismo, dado que a administrativa quedóuselles insuficiente. O dano ao medio ambiente é un delito e a Fiscalía e o avogado da confraría tiraron dese fío. O último caso pechouse onte cun acordo de conformidade no Xulgado do Penal número 2 de Vigo.

Un percebeiro furtivo de Baiona aceptou unha condena por un delito continuado contra a fauna que lle obriga a indemnizar con 22.098 euros á Confraría A Anunciada de Baiona, que lle denunciou por esquilmar case media tonelada de percebe en menos de dous anos. Ademais, o acusado aceptou o abono dunha multa de 1.440 euros e comprométese a non exercer un oficio relacionado coa pesca e o marisqueo durante catro anos. Finalmente, a Xustiza comisaralle os seus traxes de neopreno, raspadores e anciños que usaba na súa faena.

A indemnización foi calculada segundo a valoración dos danos efectuados entre abril do 2018 e xaneiro do 2020 ao amparo de informe pericial da confraría, que encargou a unha perito especializada. O condenado terá que abonar os 22.098 euros se quere gozar dos beneficios da suspensión da condena. E se non paga a multa, tería que ir catro meses a prisión.

Nos corredores do xulgado, o avogado do depósito recalcou que ao furtivo, Raúl R., levantáronlle 50 actas por marisqueo ilegal de percebe entre Baiona e Oia. Extraería 448 quilos deste crustáceo cirrípedo, unha parte del sen a talla mínima legal. Non só esquilmaba os percebes, senón que ademais raspaba a roca, polo que devastó o medio ambiente e arrasou os bancos naturais que os confrades consentían «como unha horta».

Os guardapescas da confraría e a Garda Civil de Baiona seguíanlle a pista desde hai tempo. O furtivo ten outra condena do 2020 por desobediencia grave á autoridade, cando o sorprenderon xunto a un irmán extraendo percebe no paseo de Monteboi e ambos ameazaron aos axentes cunha trincha. Ademais, tramitan contra el un procedemento pola súa suposta pertenza a unha banda criminal que practicaba o furtivismo e que foi denunciada polo depósito baionés.

O seu avogado, Alberto Muñoz, explica que os membros da confraría «téñeno claro: seguirán coa vía penal para protexer os seus bancos por interese dos seus socios e da súa economía. En Baiona están a sufrir unha presión polos furtivos fóra do normal».

Engade Muñoz que «dous, tres ou catro aprovéitanse da nocturnidade e arrasan os bancos marisqueiros e malvenden o percebe. Todo o investimento que fixeron os socios non vale para nada, fúrtanlles todo o seu traballo e destrúen o emprego de xente que paga impostos e traballa con autorización. E suprimir o percebe con talla ilegal e laminar os bancos é un dano colateral importante porque se deixa de reproducir, de crear unha reserva e de aumentar a poboación».

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Furtivismo, Marisqueo, Percebe | Deixar un comentario

Quintana di que o recurso contra o plan marisqueiro de Galicia foi un «ataque político» ao sector galego

SOMOS MAR

Confía en que o Ministerio de Transición Ecolóxica desista de presentar recurso contra o fallo do TSXG

espués del varapalo que acaba de recibir del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la conselleira de Mar, Rosa Quintana, espera que al Ministerio de Transición Ecológica ni siquiera se le pase por la cabeza presentar un recurso de casación contra una sentencia que asegura que la Xunta de Galicia no tiene que pedir ni permiso ni informes a Costas para ordenar el marisqueo en Galicia, dado que es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Así se pronunció el Tribunal al examinar el recurso presentado por el departamento de Teresa Ribera contra el plan xeral de explotación marisquera 2021-2023 alegando que este carecía del informe perceptivo y vinculante de la Dirección General de la Costa, un «papeliño» que en 30 años de gestión marisquera jamás se había solicitado.

O TSXG ratifica «punto por punto vos argumentos esgrimidos por Galicia para facer ver que non precisa de informe previo» para ordenar o marisqueo nas concesións administrativas, por iso é polo que Quintana non pode estar máis que satisfeita da sentenza. Un fallo que considerou como «unha vitoria de todo ou sector pesqueiro e marisqueiro» #ante o que, dixo a conselleira, « non era unha discrepancia, senón un ataque político contra ou sector do mar de Galicia porque a ningunha outra comunidade se lle pediu ese requisito».

Quintana aproveitou para reprochar á oposición que insistise en que enviase a Madrid o « papeliño» que Ribeira lle reclamaba. «Un papeliño que acabou nun papeleta de 60 folios de sentenza», remachou a popular Teresa Egerique.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Marisqueo, Mulleres do Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira, Traballo | Deixar un comentario

Cedeira (A Coruña) achega aos mozos o valor das profesións vinculadas ao mar

Mariscadoras de Cedeira

A iniciativa ‘Cedeira Mar’ permitirá ao alumnado cedeirense coñecer, de man dos profesionais do mar, a riqueza natural existente no municipio

O alumnado do IES Punta Candieira e o CEIP Nicolás do Río de Cedeira (A Coruña) terá a oportunidade de coñecer, de man dos profesionais do mar da localidade, as posibilidades que ofrece a contorna natural.

A iniciativa ‘Cedeira Mar’ busca a “dignificación dous oficios do mar”, entre outros obxectivos. O concello promove o proxecto co financiamento do GALP Mariña Ortegal e o apoio da Confraría de Pescadores de Cedeira, segundo destacan desde o concello.

Máis de 200 mozos participará desta iniciativa que se iniciará na aula e continuará no propio litoral cedeirense, favorecendo o “sentimento de orgullo e pertenza a un territorio” e a educación ambiental, a través de distintas dinámicas, coas que permitir á mocidade descubrir que “Cedeira é mar“.

Link: https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/cedeira-a-coruna-acerca-a-los-jovenes-el-valor-de-las-profesiones-vinculadas-al-mar?fbclid=IwAR0kIPiZ5aGTLmhClo__MCpvN8DwWXBc3TJf14q3ZYIFGRqDR5EHVv0T9N0

Publicado en Cedeira, Comarcas, Galicia, Mar, Marisqueo, Mulleres do Mar, Politica, Politica Pesqueira, Traballo | Deixar un comentario

As confrarías deciden faenar mentres avalían o efecto das axudas estatais

M.MORALEJO

Celebrarán unha nova asemblea xeral extraordinaria o próximo 23 de abril para decidir se é necesario tomar outras medidas

O sector pesqueiro non está satisfeito coas medidas de apoio ofrecidas polo Goberno para paliar os sobrecustos da súa actividade xerados pola inflación e o prezo do combustible, pero de momento móstranse cautos e apostan por seguir analizando a situación antes de volver amarrar a frota. Isto é o que transcendeu a través dun comunicado asinado polo presidente da organización, José Basilio Otero Rodríguez, ao termo da asemblea xeral extraordinaria da Federación Nacional de Confrarías celebrada onte de forma telemática.

Segundo o sector, ante o descontento polas axudas aprobadas a pasada semana, as confrarías acordaron seguir traballando e que a frota siga faenando. «O obxectivo é ver a evolución e valorar como afectarán as axudas aprobadas, facendo un seguimento exhaustivo», explica o comunicado, que empraza aos representantes da patronal pesqueira a unha próxima reunión da asemblea xeral extraordinaria que se celebrará o día 23 de abril. «A partir dese día verase o impacto que tiveron as axudas propostas e se é necesario tomar outras medidas», advirten as confrarías.

Axudas directas

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicará no prazo dunha semana a relación dos 8.000 barcos españois que recibirán axudas directas e a cantidade que lles corresponde segundo as súas toneladas de arqueo. Iso é, polo menos, o que o responsable desa carteira, Luís Planas, trasladou aos representantes do sector pesqueiro na reunión que mantivo o pasado mércores, na que cifrou ese salvavidas en máis de 18,1 millóns de euros. As axudas do Estado coas que o sector pesqueiro galego trataría de mitigar a crise derivada da inflación desbocada por mor do conflito en Ucraína superarían os cinco millóns de euros. A cifra resulta de aplicar o baremo publicado no decreto de medidas urxentes publicadas no Boletín Oficial do Estado (BOE) aos datos que obran no rexistro de buques da Consellería do Mar. A esas axudas directas hai que sumar o desconto de 20 céntimos en litro de combustible.

Link: http://www.lavozdegalicia.es (SomosMar)

Publicado en Cedeira, Comarcas, Embarcacións, Folga Combustible, Folga Transporte, Galicia, Lonxa Cedeira, Mar, Pesca, Politica, Politica Pesqueira | Deixar un comentario